SỨ MỆNH12/12/2018

Sứ mệnh của IHCIC là phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong Địa kỹ thuật và Xây dựng nhằm mang lại giải pháp tối ưu cả về kỹ thuật, kinh tế cho các công trình xây dựng, tối đa hóa lợi ích, mang lại những giá trị khác biệt cho khách hàng và nhà đầu tư, là nơi đối tác, khách hàng có thể đặt trọn niềm tin.


Bài viết liên quan
TẦM NHÌN (12.12.2018)