Dự án Cầu Cao Lãnh và tuyến nối Cầu Cao Lãnh và Cầu Vàm Cống

Dự án: Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mêkông – Việt Nam (CMDCP)

Gói thầu CW1B: Cầu Cao Lãnh và 200m đường hai bên đầu cầu (km03+800 – km 06+200).

Địa điểm: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Chủ đầu tư: Tổng Công ty ĐTPT và QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long - Cuu Long CIPM (PMU Mỹ Thuận).

Tư vấn thiết kế: Liên doanh tư vấn CDM Smith, Inc và WSP Finland and Yooshin Engineering Corporation.

Mục tiêu của Dự án: 

  • Kết nối mạng lưới giao thông khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, đảm bảo giao thông đường bộ thông suốt, liên tục và phát triển hệ thống giao thông khu vực;
  • Từng bước hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới đường bộ, đường cao tốc Quốc gia và quy hoạch giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long;
  • Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh quốc phòng.

Phạm vi công việc:

Giai đoạn thiết kế kỹ thuật

Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công

  • Trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công đã thực hiện tổng cộng 12 lỗ khoan, trong đó:
  • Tổng số mét khoan đã thực hiện là 1440 mét.

 

 

Sản phẩm cùng loại

Vị trí : Thị trấn Phú Mỹ, Tỉnh BRVT, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Xem thêm