Dự án nhà máy điện gió Đông Thành 1 – 80MW và Dự án nhà máy điện gió Đông Thành 2 – 120MW

Dự án: Dự án nhà máy điện gió Đông Thành 1 – 80MW và Dự án nhà máy điện gió Đông Thành 2 – 120MW

Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Tổng quan Dự án: Dự án Nhà máy Điện gió Đông Thành 1 – 80MW và Dự án Nhà máy Điện gió Đông Thành 2 – 120MW nằm ở vùng biển phía Nam tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, cách tỉnh lỵ Trà Vinh khoảng 50 km. Bãi biển ở bờ phía bắc của khu vực dự án là rừng ngập mặn, cần phải đi thuyền tại cảng để ra vào khu vực dự án. Mười tám tuabin gió ngoài khơi được quy hoạch cho Đông Thành giai đoạn I và 27 tuabin gió ngoài khơi được quy hoạch cho Đông Thành giai đoạn II.

Phạm vi công việc:

- Khảo sát Địa hình, Đo sâu.

- Khảo sát hải văn học.

- Khảo sát Địa chất:

+ Giai đoạn 1: 18 lỗ khoan đã được khảo sát cho khu vực ngoài khơi, độ sâu mỗi lỗ khoan là 80m.

+ Giai đoạn 2: 27 lỗ khoan đã được khảo sát cho khu vực ngoài khơi, độ sâu mỗi lỗ khoan là 80m.

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Vị trí : Thị trấn Phú Mỹ, Tỉnh BRVT, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Xem thêm