Dự án Nhà Máy Điện Gió Trà Vinh V1-2

Dự án: Nhà Máy Điện Gió Trà Vinh V1-2

Địa điểm:  Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Tổng quan Dự án: Dự án Nhà máy điện gió V1-2 nằm ở xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với tổng công suất thiết kế 48MW, có 12 cột Turbine gió.

Phạm vi công việc:

- Khảo sát Địa hình, Đo sâu.

- Khảo sát Địa chất: Mười hai (12) lỗ khoan đã được khảo sát cho khu vực ngoài khơi, độ sâu mỗi lỗ khoan là 80m.

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Vị trí : Thị trấn Phú Mỹ, Tỉnh BRVT, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Xem thêm

Vị trí : Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Xem thêm